Ünlüler- Söyleniş Farklılığı Olanlar – a02:30

  • 0

Ünlüler / Söyleniş Farklılığı Olanlar – a

Ünlüler ünsüzlerin aksine hiç bir engelle karşılaşmadan çıkarlar. Gene ünsüzler gibi başka bir sese de ihtiyaçları yoktur söylenebilmek için. Dolayısıyla söylenişleri kolaydır. Ancak bazı ünlüler Türkçeye yabancı dillerden giren sözcükler nedeniyle farklı söylenir. Türkçenin asıl seslerinde ince ya da uzun okunan ünlü yoktur. Uzun ya da ince ünlüler sadece dilimize yabancı dillerden geçen sözcüklerde görülür. Hangi sözcükte ne çeşit ünlü bulunduğunu bilmek konuşmanın doğruluğu açısından önemlidir. Şimdi bu sesleri inceleyelim.

Çalışmada her sesten sonra örnek kelimeler ve tekerlemeler yer alıyor.

 

İlk sesimiz “a” 

Söylenişte iki çeşit “a” sesi vardır. Biri öz Türkçeye ait “kalın a” sesi, diğeri yabancı sözcüklerle dilimize yerleşen “ince a” sesi.

Kalın “a” söylenirken dil geriye doğru hafif yükselir. Çene açılır.

aba – Adana – Ankara – adam -aç – ana – avuç – armut – kar – kara – yavuz – kalem – hala – kalp – avutmak – yakalamak

Adam adamı bir kere aldatır.

Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar.

 

İnce “a” ise kalın “a” ya göre daha önden söylenir. Yani dil geriden değil daha ortadan yukarıya doğru yükselir.

Anne -fakAt – kÂr – lAle -lAf – Adem – kÂğıt – hAttA – kAlp -lAzım – hÂl – hÂlbuki – hÂl –  lAke – lAcivert – lAstik – bilAkis -bilAnço – bilArdo – imlA -imkÂn – lAme

 

Tekerlememizde ise her iki “a” dan örnekler var.

Alim Ahmet, âşık Ayşe, cahil Cahit ve katil Kâmil kabahatli kâtibe nasihat ettiler.

 

    1. Ersoy 07/12/2018

Video'yu Beğendiniz mi?
"Hayır Teşekkürler. Lütfen pencereyi kapat"