D E R S L E R

Konuşma Sesi

Ses Çalışmaları

Konuşma Sesi İçin Öneriler

K O N U Ş M A S E Sİ N E D İ R ?

Konuşma Sesi

Çoğu insan sesinden memnun değildir. Memnun olmamakla kalmaz aynı zamanda sesine yabancıdır. Kendi sesini bir kayıt cihazından duyduğu zaman yadırgar ve bir daha da duymak istemez.

Her ses güzeldir diyemeyiz ama her ses pekâlâ eğitilebilir. Bu bölümde konuşma sesinin nasıl olması gerektiği anlatılıyor, öneriler sunuluyor ve bazı ses çalışmaları yer alıyor.

Ses çalışmaları aslında kişinin bir eğitmenle birlikte yapması gereken çalışmalar. Çünkü kişi kendi başına çalışırken yanlış bir uygulama içine girebilir ve sesini yanlış bir yere oturtabilir.  Eğitmenin çalışma sırasında onu duyması ve yönlendirmesi çok daha iyi olur.

O nedenle ses çalışmaları kendinizin başa çıkabileceği kolaylıkta seçildi.