Konuşmada Durak03:19

  • 0

Konuşmada Durak

Konuşma durmaksızın sürüp giden bir olgu değildir. Bazı konuşmacılar çoğu kez kapıldıkları heyecan nedeniyle hiç durmadan neredeyse soluksuz kalarak yapıp bitirmeye çalışırlar konuşmalarını. Bir an önce konuşmayı bitirip gitme telaşındadırlar. Böyle duraksız yapılan konuşmalar konuşmacının bile kendi anlattıklarına yabancılaştığı dinleyenin de pek bir şey anlamadığı sıkıcı konuşmalar haline gelir.

Peki, nerelerde duracağız? Yazıdaki noktalama işaretlerini iyi biliyorsak söz noktalamasını da pekâlâ becerebiliriz. Bu duraklar hem konuşmanın doğruluğu açısından hem de etkileyiciliği açısından önemlidir.

Nokta, virgül, iki nokta üst üste, noktalı virgülden sonra durulur.

Anlattıklarımız içinde tırnak işareti varsa yani bir başkasından alıntı yaptıysak ya da söylediğimiz özel bir önem arz ediyorsa tırnaktan önce ve sonra durulur.

Bu susmalar fazla uzun değildir. Hatta bazen konuşmanın akışına göre her virgülden sonra susmak gereksiz bile olabilir.

Yazıdaki noktalama işaretlerinin size durak konusunda yol gösterici olması için bir metni okuyor olmanız şart değil. Doğaçlama konuşmalarda da nokta, virgül, noktalı virgül, tırnak işaretinin yeri vardır ve bunlara dikkat etmek gerekir.

Soru sorduktan sonra yani soru işaretinden sonra durmak gerekir.Bu susmayla dinleyenlerin dikkatini çekmiş, soru üzerinde düşünmeye itmiş olacaksınız. Hatta sorunun cevabını vermeye kalkanlar bile olacaktır. Sorunun yanıtını siz veriyorsanız cevaptan sonra gene susun. Dinleyenler soruyu ve cevabını özümsesin.

Cümleniz karşıt kavramlar içeriyorsa bu kavramlar arasında durmak gerekir.

Bir konudan başka bir konuya geçerken durmak ve yeni bir konuya geçtiğimizi belirten bir tonla başlamak gerekir.

Hitaplardan sonra durulur.

“Bana göre” “bence” “o nedenle” “üstelik” “fakat” gibi ifadeler cümle başındaysa bunlardan sonra durmak dikkat çekecek, merakı arttıracaktır.

Cümlede “ve” bağlacı varsa ve nokta işlevinde ise “ve” den önce durmak anlamı güçlendirir. Bunlar süresi size kalmış olan duraklardır. Dinleyenlerde dikkat ve merak uyandırmak, söyledikleriniz üzerinde düşünme ve onları özümseme payı bırakmak aynı zamanda birazdan söyleyeceklerinize hazırlamak için başvurabilirsiniz. Böylelikle, söylediklerinizin etkisi artacaktır. Tabii ki doğru vurgulama ve tonlama ile birlikte.

 

Etiketler:,
    1. Meliha Aydemir 02/07/2020

Video'yu Beğendiniz mi?
"Hayır Teşekkürler. Lütfen pencereyi kapat"