Konuşmada Akıcılık

Konuşmanın bir temposu, hızı vardır. Bunlar bizim kontrol edebileceğimiz özelliklerdir. Bu kontrolü iyi yapmalıyız ki konuşma aranan, istenen devinime kavuşsun. Bu derste, konuşmada akıcılığa yardımcı unsurlardan ulama, durak ve akıcılığı bozan hız konusu yer alıyor.

Bu kategori üç bölümden oluşmaktadır.

1. ULAMA

ULAMA

Bir kelime ünsüz ile bitiyor ardından gelen kelime ünlü ile başlıyorsa, bu iki ses birleşerek sanki kelimeye katılmış yeni bir hece gibi okunurlar. Ulama konuşmamızın akıcı olması, tekdüzelikten kurtulması için Türkçenin bize verdiği en büyük armağandır.

yarı-masır                              tebri-kederim

….

Devamı için tıklayın.

Ulama konuşmamızın akıcı olması, tekdüzelikten kurtulması için Türkçenin bize verdiği en büyük armağandır.Bir kelime ünsüz ile bitiyor ardından gelen kelime ünlü ile başlıyorsa, bu iki ses birleşerek sanki kelimeye katılmış yeni bir hece gibi okun…..

Daha fazlası için tıklayın

2. DURAK

DURAK

Bu derste ünlüler ve söylenişleri yer alıyor. Üç başlığa ayrırdık ünlüleri. Çalışma metni ve seslendirmesi “Ünlüler – Söyleniş Farklılığı Olmayanlar” dersinin altında.

Ünlüler ünsüzlerin aksine hiçbir engelle karşılaşmadan çıkarlar. Gene ünsüzler gibi başka bir sese de ihtiyaçları yoktur söylenebilmek için. Dolayısıyla söylenişleri kolaydır. Ancak bazı ünlüler Türkçeye yabancı dillerden giren Konuşma durmaksızın sürüp giden bir olgu değildir. Bazı konuşmacılar çoğu kez kapıldıkları heyecan nedeniyle hiç durmadan neredeyse soluksuz yapıp bitirmeye çalışırlar konuşmalarını. Bir an önce konuşmayı bitirip gitme telaşındadırlar. Böyle duraksız yapılan konuşmalar konuşmacının bile kendi anlattıklarına yabancılaştığı dinleyenin de pek bir şey an…

Devamı için tıklayın

Konuşma durmaksızın sürüp giden bir olgu değildir. Bazı konuşmacılar çoğu kez kapıldıkları heyecan nedeniyle hiç durmadan neredeyse soluksuz yapıp bitirmeye çalışırlar konuşmalarını. Bir an önce konuşmayı bitirip gitme telaşındadırlar. Böyle duraksız yapılan konuşmalar konuşmacının bile kendi anlattıklarına yabancılaştı…..

Daha fazlası için tıklayın

3. KONUŞMA HIZI

KONUŞMA HIZI

Kimisi çok hızlı konuşur. Kelimeleri ağzında yuvarlar ve ne söylediğini anlamak mümkün olmaz. Konuşanın çok hızlı olması durumunda dinleyen art arda gelen kelimeleri ve bütünün anlamını takip etmeye çalışmaktan yorgun düşer. Dinlediklerinin bir kısmını anladığı halde o kısım konunun bütününü kavramasına yetmediği için, dinlemekten vazgeçer. Ayrıca çok hızlı konuştuğun…

Devamı için tıklayın

Kimisi çok hızlı konuşur. Kelimeleri ağzında yuvarlar ve ne söylediğini anlamak mümkün olmaz. Konuşanın çok hızlı olması durumunda dinleyen art arda gelen kelimeleri ve bütünün anlamını takip …..

Daha fazlası için tıklayın