D E R S L E R

Konuşma Nefesi

Diyaframımızı Keşfedelim

Nefes Çalışmaları - 1

Nefes Çalışmaları - 2

N E F E S N E D İ R ?

Nefes konuşmanın ilk adımı. Konuşmamızın kulağa hoş gelir ve dinlenir olması için kullandığımız nefesin doğru alınması, doğru verilmesi gerekli. Nefes, kullandığımız sesi doğrudan etkileyen bir unsur. Doğru kullanılan bir nefes güçlü, rahat işitilebilen sesle konuşmamıza, konuşmanın içeriğine uygun, gerekli yerlerde, anlamı destekleyici duraklamalar yapmamıza, düşünce ve duygularımızı doğru iletmeye yarayan vurgulama ve tonlama yapmamıza yardımcı olur. Doğru nefes ayrıca sözcükleri oluşturan seslerin iyi boğumlanmasını ve konuşmamızın anlaşılır olmasını sağlar.

Genellikle düşünmeyiz nefes alırken. Nasıl nefes aldığımıza dikkat etmeden, bilinçli bir katkıda bulunmadan yaşamın devamı için kendiliğinden nefes alır, veririz. Oysa aldığımız ilk nefes ve çıkardığımız ilk sesten yani doğduğumuz andan başlayarak biliriz doğru nefes almayı. Ancak zaman içinde çoğunlukla bırakır gider bizi bu nefes alışkanlığı.

Diyafram kullanılarak alınan nefes doğru nefestir. Diyafram göğüs ve karın boşluğu arasında yer alan bir kas.

Nefes alırken diyafram kası genişler, böylece göğüs boşluğunun hacmi artar, akciğerlere daha fazla yer açılır. Diyafram bunu aşağı doğru hareket ederek, diğer organların aşağıya ve yana doğru çekilmesini sağlayarak yapar. Nefes verirken de tam tersi diyafram yukarı doğru yükselir.

Diyaframa yardımcı olan başka kas grupları da var vücudumuzda. Bunlar kaburga kasları ile karın kaslarıdır.  Bu kaslar nefes aldığımızda diyaframa eşlik ederek dışa ve yana doğru açılırlar, nefes verirken de diyafram yukarı çekilirken onlar da içe doğru hareketlenirler.

Diyafram kası konuşma sırasında ihtiyacımız olan bol havayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullandığımız havayı hızlıca tüketmeyip kontrollü kullanmamızı sağlar. Bir konuşma sırasında belki de en fazla ihtiyacımız olan budur; konuşma ve ses üzerinde denetimin sağlanması. Bu denetimi sağlayan da diyaframdır. Aksi durumda konuşmamız çabuk tükenen nefesimiz nedeniyle sık kesintiye uğrar ve akıcılığı bozulur. Ve gene aynı nedenle özellikle heyecana kapılan konuşmacıların bu heyecanı kontrol altına almaları güçleşir.

Bütün bunları yapabilmesi için diyafram kasının zaten bildiği ama biz kullanmadığımız için unuttuğu bu hareketleri ona hatırlatmak gerekir.

Doğru nefesin yerleşmesi için alıştırmaları her gün iki kez 5’er dakika tekrarlamanız ve hayatınızın her alanında nefes farkındalığı geliştirerek diyafram nefesini kullanmanız önerilir.

Nefes  NEFES ÇALIŞMALARI

Burnunuzdan derin bir nefes alın, 4 saniye tutun. 2 saniyede verin. Bu süreleri diyafram kasınızın güçlenmeye başladığını hissettikten sonra iki katına çıkarın. Yani 8 saniye nefesinizi tutup, 4 saniyede vermeye başlayın.

Burnunuzdan derin bir nefes alın. Nefesinizi yavaş yavaş verirken; “a” sesi çıkarın.

   aaaaaaa

Yine derin bir nefes, verirken; süren bir “s” sesi çıkarın.

  Ssssssssssss

Bu kez aynı sesi kesik kesik çıkarın.

 ss-ss-ss-ss-ss

Derin bir nefes alalım ve “hop” hecesini tekrarlayın.

 hop – hop – hop – hop

Bu kez “pa” hecesini tekrarlayın.

  pa – pa – pa – pa

Bu sefer başka hecelerle bir dizi yapın.

   Ba – pa

   Ba – pa – da

   Ba – pa – da – ta

   Ba – pa – da – ta – ga

   Ba – pa – da – ta – ga – ka   

Derin bir nefes alın.

 ah-oh-uh-ıh

   ahah-ohoh-uhuh-ıhıh

   eh-öh-üh-ih

   eheh-öhöh-ühüh-ihih