Konuşmanın Türkçesi

Evet, yazdığımız gibi konuşmuyoruz, konuşmamalıyız. Konuşma dili farklı. Zaten yazdığım gibi konuşmuyorum diyenleriniz olacaktır.  Evet çoğumuz böyle yapıyoruz. Peki, ama sözcükleri ve onları oluşturan sesleri doğru mu telaffuz ediyoruz acaba? Bu bölümde harflerin bir araya gelip sözcükleri oluşturduğunda ne gibi değişikliklere uğradığı, diksiyon kurallarına ve dilimizin fonetiğine uygun nasıl seslendirilmesi gerektiği anlatılıyor. Türkçede ünlü seslerin farklı söylenişleri, nerelerde, ne gibi değişikliğe uğradıkları da bu bölümün bir parçası.

Bu kategori dört bölümden oluşmaktadır.

1. SÖYLEYİŞ ÖZELLİKLERİ

SÖYLEYİŞ ÖZELLİKLERİ

Kliplerde anlatılan dilimizin söyleyiş özellikleri burada yazılı olarak yer alıyor. Konuyla ilgili çalışma metinleri ile seslendirmeleri de hemen bu yazının altında. İsterseniz metni bilgisayarınıza indirebilir ya da çıktısını alabilirsiniz.

YUMUŞAK “G”

Sessizler grubunun yarı ünlü sayılan, konuşurken kullanmadığımız bir harfi; yumuşak G.

Yazarken kullanırız ama konuşurken diğer harfler gibi bir sese dönüşmez. Sözcük içinde bulunduğu yere ve yanındaki ünlülere göre okunuşu değişir.

İki aynı ünlünün arasında ya da hece sonunda bulunuyorsa ken….

Devamı için tıklayın.

Şimdi sessizler grubunun yarı ünlü sayılan, konuşurken kullanmadığımız bir harfindeyiz. Yumuşak G.

Yazarken kullanırız ama konuşurken diğer harfler gibi bir ses olarak ağzımızdan çıkmaz. Böyle olunca yani sese dönüşmediğinde bir boşluk yaratır mı? Yaratmaz. Ne olur peki? Çeşitli şekillerde doldurulur “yumuşak g’nin” yeri.

İki aynı ünlünün arasında ya da…..

Daha fazlası için tıklayın

Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir diye öğretilir hep. Doğru, her ses nasıl yazılıyorsa öyle okunur. “ş” yazarız “ş” okuruz, “ç” yazarız “ç” okuruz. “Ş” okuyabilmek için başka dillerde olduğu gibi birden fazla sesi bir araya getirmeyiz. Ama sıra konuşmaya ya da okumaya geldiğinde birleşip kelimeleri oluşturan o seslerin farklı söylendiği haller vardır. Bunlara göz…..

Devamı için tıklayın

“y” kaynaştırma sesinin ünlülerde meydana getirdiği daralmayı gördük. “y” sesi başka eklerde de yapar aynı darlaştırma işini.

“-a,-e,-an,-en,-arak,-erek” ekleri gene sonu ünlüyle biten yüklemlerle birleşiyorsa, kendinden önceki ünlüyü daraltır.

bekleye(bilmek)               bekliye(b….

Devamı için tıklayın

2. ÜNLÜLER / SÖYLENİŞ FARKLILIĞI OLANLAR

ÜNLÜLER / SÖYLENİŞ FARKLILIĞI OLANLAR

Bu derste ünlüler ve söylenişleri yer alıyor. Üç başlığa ayrırdık ünlüleri. Çalışma metni ve seslendirmesi “Ünlüler – Söyleniş Farklılığı Olmayanlar” dersinin altında.

Ünlüler ünsüzlerin aksine hiçbir engelle karşılaşmadan çıkarlar. Gene ünsüzler gibi başka bir sese de ihtiyaçları yoktur söylenebilmek için. Dolayısıyla söylenişleri kolaydır. Ancak bazı ünlüler Türkçeye yabancı dillerden giren sözcükler nedeniyle farklı söylenir. Türkçenin asıl seslerinde ince ya da uzun okunan ünlü yoktur. Uzun ya da ince ünlüler sadece dilimize yabancı dillerden geçen sözcük…..

Devamı için tıklayın

Ünlüler ünsüzlerin aksine hiçbir engelle karşılaşmadan çıkarlar. Gene ünsüzler gibi başka bir sese de ihtiyaçları yoktur söylenebilmek için. Dolayısıyla söylenişleri kolaydır. Ancak bazı ünlüler Türkçeye yabancı dillerden giren sözcükler nedeniyle farklı söylenir. Türkçenin asıl seslerinde ince ya da uzun okunan ünlü yoktur. Uzun ya da ince ünlüler sadece dilimize yabancı dillerden geçen sözcüklerde görülür. Hangi söz…..

Daha fazlası için tıklayın

Sıra “e” sesinde. “e”

Bu ünlüde başka türlü bir ayrım çıkıyor karşımıza. O da açıklık ve kapalılık… Dilimizde açık ve kapalı olmak üzere iki çeşit “e” sesi var.

Açık e

Söylenişi ağzın ön kısmındadır. Dil damağa doğru hafif yükselir.

EvEt -hEr – Edirne – Elaz…..

Devamı için tıklayın

“O” sesinde sıra. Tıpkı “a” gibi iki farklı söylenişi var.

Kalın “o”

Kalın “a” sesiyle benzer biçimde söylenir. Dil geride hafif damağa doğru yükselir. “o” sesinde dikkat edilmesi gereken, dudakların tam bir yuvarlak yapmasıdır. Bunun için de çenenizin aşağıya inmesi, açılması gerekir. Bu hareketi yapmazsanız “o” se….

Devamı için tıklayın

“u” sesindeyiz.Yine kalın ve ince, iki türlü söylenişi var.

Kalın “o”nun söylenişi kalın “a” ve kalın “o” gibidir. “o” dan farkı çenenin daha kapalı olması ve dudakların daha büzülmesidir.

ulak – ucuz – uzun – ulus – uyku – uslu – ummak – ulamak – suç – ulu – ufuk – unv….

Devamı için tıklayın

3. ÜNLÜLER / SÖYLENİŞ FARKLILIĞI OLMAYANLAR

ÜNLÜLER / SÖYLENİŞ FARKLILIĞI OLMAYANLAR

Söyleniş farklılığı olmayan ünlülere gelince;
“ı” ve “i” seslerinin söylenişleri birbirine benzer. Her ikisinde de dudaklar iki yana doğru açılır.
Ancak “ı” sesinde dil ağzın arkasına toplanırken, “i” sesinde ağzın iki yanına dayanır.
ılgaz – ılık – ıssız – takım – ılgın – ısırmak
izin – ilik – ilim – içmek – işporta – ik

Devamı için tıklayın

Söyleniş farklılığı olmayan ünlülere de göz atalım. Yine her sesle ilgili hece ve tekerleme çalışmaları var.
ı – i -ö – ü
“ı” ve “i” seslerinin söylenişleri birbirine benzer. Her ikisinde de dudaklar iki yana doğru açılır.
Ancak “ı” sesinde dil ağzın arkasına …..

Daha fazlası için tıklayın

4. ÜNLÜLER/UZUN OKUNANLAR

ÜNLÜLER / UZUN OKUNANLAR

Buraya kadar bazı ünlülerde açıklık, kapalılık, kalınlık incelik gibi söyleyiş farklılıklarını gördük.

Şimdi ünlü seslerde başka değişikliklere değineceğiz. Bu bir ünlünün bulunduğu kelimeye göre uzun okunması. Bu uzunluk ünlü sesin çıkış noktasında bir değişiklik meydana getirmez, sadece sesin söyleniş süresini uzatır. Bunlar “uz…..

Devamı için tıklayın

Buraya kadar bazı ünlülerde açıklık, kapalılık, kalınlık, incelik gibi söyleyiş farklılıklarını gördük.
Şimdi ünlü seslerde başka değişikliklere değineceğiz. Bu değişiklik bir ünlünün bulunduğu kelimeye göre uzun oku…..

Daha fazlası için tıklayın

Bir de kelime başında bulunan “bi” eki vardır. Farsçadan dilimize geçmiştir ve sözcüğe olumsuz anlam verir. Türkçedeki “-sız” ekiyle aynı anlamdadır. “bi” ekindeki “i” de uz….

Devamı için tıklayın