KURUMLAR VE GRUPLAR İÇİN ETKİLİ KONUŞMA VE İLETİŞİM

Kurumunuzda, firmanızda çalışan personelin kurumunuzu temsilen yaptığı görüşme, konuşma ve sunumlarda daha başarılı olmasını hedefliyorsunuz. Bununla birlikte bazı iletişim yanlışlarının düzelmesini amaçlıyorsunuz.

NE YAPILABİLİR?

Birlikte çalışabiliriz. Grubunuzu tanıyıp ihtiyaçları tam olarak belirledikten sonra programımızı oluştururuz.

Çalışanlarınızın güzel, doğru, ikna eden bir konuşma yapmaları, görüşmelerinde daha etkili ifadeler kullanmaları, açık iletişim kurmaları için hedefe yönelik çalışmamıza başlarız.

EĞİTİM SONUNDA YETKİN OLUNACAK ALANLAR;

  • Sesi etkili kullanma,
  • Türkçeyi doğru konuşma,
  • Vurgu, tonlama ve durak,
  • Beden dilini; duruş, oturuş, eller, bakışlar,konuşmayla uyumlu kullanma,
  • Sunum alanı kullanımı,
  • Dinleyiciye hâkim olma,
  • Görsel unsurların doğru kullanımı,
  • Doğru ifadelerle açık iletişim kurma.

Çalışmaya başlamak için bilgi@kideğitim.com adresine başvurmanız yeterli.